Aktualności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.)...

Warsaw Security Summit 2018- największa konferencja branży zabezpieczeń technicznych odbędzie się 8 czerwca 2018r. Jej organizatorem jest a&s Polska, która jest częścią a&s International, największej na świecie grupy wydawniczej rynku security. a&s Polska buduje obecnie pierwszą na polskim rynku zabezpieczeń kompleksową platformę informacji branżowych, w tym: czasopismo (print i online), badania rynku,...

22 maja br. odbyło się w Gliwicach seminarium „Problemy normalizacji w Polsce i w Europie”, zorganizowane przez Stowarzyszenie NOWACERT. Do udziału w seminarium zaproszone zostały firmy, instytucje i organizacje z rejonu Ślaska, które aktywnie uczestniczą w pracach normalizacyjnych oraz mają swoich ekspertów w komitetach technicznych...

Poprawnego i skutecznego stosowania norm, w tym także ich przywoływania w ustawach, można oczekiwać tylko wtedy, gdy są one dostępne w języku polskim. Polskie Normy,  specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty normalizacyjne powstają , niemal wyłącznie, w europejskich komitetach normalizacyjnych CEN, CENELEC i ETSI oraz w...

Poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie zaczęto się poważnie zajmować stosunkowo niedawno. Systematyczne badania naukowe na ten temat są inspirowane i finansowane przez agendy rządowe w krajach takich jak USA, Niemcy i Wielka Brytania, a więc tam, gdzie politykę innowacyjną państwa traktuje się poważnie, a nie...

15 listopada 2016r. w hotelu Novotel w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z przewodniczącymi komitetów technicznych oraz komitetów zadaniowych działających w PKN. Jest tych komitetów około trzysta i niemal wszyscy ich przewodniczący wzięli udział w spotkaniu. Jednym z powodów tak dużej...

W Polskim Komitecie Normalizacyjnym powstaje nowy Komitet Techniczny ds usług w ochronie osób i mienia. Przejmie on zadania dotychczasowego komitetu KZ501, który zajmował się projektem normy EN 16763 na usługi związane z systemami ochrony przeciwpożarowej oraz z systemami zabezpieczeń technicznych. Nowy komitet będzie odpowiedzialny także...

http://nowacert.org/wp-content/uploads/2016/05/SAM_3368.jpgW Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX w Warszawie odbyło się 21 czerwca br. spotkanie wiodących firm zajmujących się ochroną przeciwpożarową obiektów. W czasie tego spotkania, prezes Stowarzyszenia NOWACERT dr inż. Jerzy Sobstel przedstawił prezentację dotyczącą projektu normy EN 16763 na usługi związane z ochroną przeciwpożarową obiektów...

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 2 grudnia 2015r. ale Zarząd Stowarzyszenia udało się wpisać do tego rejestru dopiero 21 stycznia 2016r. Możemy więc wreszcie rozpocząć działanie. 25 stycznia 2016r. odbyło się Walne-Nadzwyczajne Zebranie członków Stowarzyszenia Ekspertów Normalizacji, Walidacji i Certyfikacji NOWACERT.. Główna przyczyną zwołania Zebrania...