Projekty

The time period "water-soluble CBD" has currently been extensively used throughout the medical hashish trade. There aren't many water soluble CBD or THC products on the market but. It doesn't intoxicate you as a result of THC ranges are minimal (if there are any at all...

Why is this distinction important? This is yet another one of the fat-soluble nootropics to make it to this list. Originally formulated in France where it is nonetheless used to scale back fatigue, this complement has fairly a number of benefits. To begin with, it...

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami PKN przewodniczący komitetu technicznego nie może uczestniczyć w głosowaniach nad dokumentami CEN/CENELEC , którymi ten komitet się zajmuje. Jeżeli jednak przewodniczący komitetu PKN jest właścicielem firmy jednoosobowej, która nie zatrudnia pracowników, to nie może uczestniczyć w najważniejszym akcie w procesie opracowywania...

Stowarzyszenie NOWACERT organizuje 14 listopada w Warszawie seminarium poświęcone opisom kwalifikacji rynkowych projektantów systemów sygnalizacji pożarowej. Celem tego seminarium jest przedstawienie oraz przedyskutowanie w gronie specjalistów projektów opisów kwalifikacji opracowanych przez Stowarzyszenie NOWACERT we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. W styczniu 2016r. opublikowana została ustawa...

  Stowarzyszenie NOWACERT zostało wpisane przez PKN na listę wykonawców prac normalizacyjnych. Dotyczy to, głównie,  wykonywanych na zlecenie PKN i w ramach budżetu tej instytucji, tłumaczeń i redagowania polskich wersji językowej norm europejskich. W pierwszej kolejności są to normy zharmonizowane z rozporządzeniami i dyrektywami unijnymi. Cały zakres...

Powołana został grupa robocza ekspertów Stowarzyszenia NOWACERT, która będzie  opracowywała  projekty opisów czterech kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Zgodnie z tą ustawą  rynkowymi nazywane są kwalifikacje zdobywane  poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego,  poprzez uczestniczenie w kursach i...

http://nowacert.org/wp-content/uploads/2016/05/SAM_3368.jpgW Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX w Warszawie odbyło się 21 czerwca br. spotkanie wiodących firm zajmujących się ochroną przeciwpożarową obiektów. W czasie tego spotkania, prezes Stowarzyszenia NOWACERT dr inż. Jerzy Sobstel przedstawił prezentację dotyczącą projektu normy EN 16763 na usługi związane z ochroną przeciwpożarową obiektów...