STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW NORMALIZACJI, WALIDACJI I CERTYFIKACJI

członkowie

członkowie

 

Kto może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia


Stowarzyszenie NOWACERT, zgodnie ze swoja nazwą, skupia ekspertów normalizacji, walidacji i certyfikacji. W rzeczywistości chodzi tu o wszystkich interesariuszy procesów normalizacji, walidacji i certyfikacji a więc, na przykład, nie tylko osoby przeprowadzające certyfikację wyrobów i osób lecz także osoby przygotowujące wyroby do certyfikacji lub pragnące uzyskać certyfikat potwierdzający swoje kwalifikacje. Podobnie w zakresie normalizacji do Stowarzyszenia zapraszamy nie tylko osoby opracowujące nowe normy, jako eksperci PKN lub eksperci europejskich i międzynarodowych komitetów normalizacyjnych, lecz także wszystkich, którzy na te normy oczekują i z nich korzystają.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia :

  1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna zainteresowana przedmiotem, celem i środkami działania Stowarzyszenia, która:
  2. a)      złoży deklarację członkowską czynnego i regularnego działania w ramach i na rzecz Stowarzyszenia,
  3. b)      przedstawi list intencyjny przystąpienia do Stowarzyszenia
  4. Członkiem zwyczajnym może być cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.
  5. Członkiem zwyczajnym staje się  na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

Członkowie wspierający Stowarzyszenia

 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia NOWACERT „członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek wspierający ustanawia swoją reprezentację.”

Warunki szczegółowe dotyczące rodzaju i sposobu udzielania pomocy Stowarzyszeniu przez członka wspierającego należy uzgodnić z Zarządem Stowarzyszenia.

Członek wspierający winien złożyć pisemną  deklarację członkowską członka wspierającego oraz list intencyjny określający zakres i przedmiot jego deklarowanej współpracy ze Stowarzyszeniem.

Do Stowarzyszenia zapraszamy szczególnie osoby fizyczne lub prawne, które są zainteresowane opracowaniem i publikacją nowych norm, powstaniem opisów kwalifikacji i sektorowych ram kwalifikacji a także doskonaleniem procesów certyfikacji.

 

Kto może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia


Stowarzyszenie NOWACERT, zgodnie ze swoja nazwą, skupia ekspertów normalizacji, walidacji i certyfikacji. W rzeczywistości chodzi tu o wszystkich interesariuszy procesów normalizacji, walidacji i certyfikacji a więc, na przykład, nie tylko osoby przeprowadzające certyfikację wyrobów i osób lecz także osoby przygotowujące wyroby do certyfikacji lub pragnące uzyskać certyfikat potwierdzający swoje kwalifikacje. Podobnie w zakresie normalizacji do Stowarzyszenia zapraszamy nie tylko osoby opracowujące nowe normy, jako eksperci PKN lub eksperci europejskich i międzynarodowych komitetów normalizacyjnych, lecz także wszystkich, którzy na te normy oczekują i z nich korzystają.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia :

  1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna zainteresowana przedmiotem, celem i środkami działania Stowarzyszenia, która:
  2. a)      złoży deklarację członkowską czynnego i regularnego działania w ramach i na rzecz Stowarzyszenia,
  3. b)      przedstawi list intencyjny przystąpienia do Stowarzyszenia
  4. Członkiem zwyczajnym może być cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.
  5. Członkiem zwyczajnym staje się  na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

Członkowie wspierający Stowarzyszenia

 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia NOWACERT „członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek wspierający ustanawia swoją reprezentację.”

Warunki szczegółowe dotyczące rodzaju i sposobu udzielania pomocy Stowarzyszeniu przez członka wspierającego należy uzgodnić z Zarządem Stowarzyszenia.

Członek wspierający winien złożyć pisemną  deklarację członkowską członka wspierającego oraz list intencyjny określający zakres i przedmiot jego deklarowanej współpracy ze Stowarzyszeniem.

Do Stowarzyszenia zapraszamy szczególnie osoby fizyczne lub prawne, które są zainteresowane opracowaniem i publikacją nowych norm, powstaniem opisów kwalifikacji i sektorowych ram kwalifikacji a także doskonaleniem procesów certyfikacji.