Innowacje i normalizacja. Sprzymierzeńcy czy wrogowie?

Innowacje i normalizacja. Sprzymierzeńcy czy wrogowie?

Poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie zaczęto się poważnie zajmować stosunkowo niedawno. Systematyczne badania naukowe na ten temat są inspirowane i finansowane przez agendy rządowe w krajach takich jak USA, Niemcy i Wielka Brytania, a więc tam, gdzie politykę innowacyjną państwa traktuje się poważnie, a nie tylko fasadowo i buduje się dla niej solidne, naukowe podstawy.

Bardzo mało jest polskich publikacji na ten temat, lub nie po nich śladu w Internecie. Garść informacji oraz opinii zaczerpniętych z opracowań wykonanych między innymi na uniwersytetach w Cambridge i w Berlinie można znaleźć w pierwszym numerze nowego czasopisma „a&s Polska” (www.aspolska.pl). Zamieszczony w nim został artykuł „Czy normalizacja sprzyja innowacyjności?” Konkluzją przedstawionych rozważań jest stwierdzenie, że badania, normalizacja oraz innowacyjność stanowią (powinny stanowić) triadę wzajemnie ze sobą powiązanych procesów, które dopiero w połączeniu pozwalają osiągnąć upragniony sukces.