Komitet normalizacyjny ds usług w ochronie osób i mienia

Komitet normalizacyjny ds usług w ochronie osób i mienia

W Polskim Komitecie Normalizacyjnym powstaje nowy Komitet Techniczny ds usług w ochronie osób i mienia. Przejmie on zadania dotychczasowego komitetu KZ501, który zajmował się projektem normy EN 16763 na usługi związane z systemami ochrony przeciwpożarowej oraz z systemami zabezpieczeń technicznych. Nowy komitet będzie odpowiedzialny także za współpracę z komitetem europejskim CEN/TC 439 “Pivate security services” do zadań którego należy opracowanie norm na usługi bezpośredniej ochrony fizycznej a w szczególności na usługi związane z ochroną infrastruktury krytycznej. Tym samym nowy komitet obejmie swoim zakresem zadań wszystkie usługi przewidziane w ustawie o ochronie osób i mienia. Projekt normy EN 16763 „Services for fire safety and security systems” został już zaakceptowany w głosowaniu powszechnym i niebawem norma ta zostanie opublikowana przez CEN (w języku angielskim). Norma ta ma służyć jako dokument odniesienia do certyfikacji firm usługowych zajmujących się projektowaniem, instalacja i serwisowaniem elektronicznych systemów ochrony przeciwpożarowej oraz systemów zabezpieczeń technicznych. Komitet techniczny CEN/TC439 koncentruje się na normalizacji usług ochrony infrastruktury krytycznej. Przeprowadził badania wykonalności takich norm europejskich. Nie przewiduje opracowywania norm dotyczących takich “standardowych” usług ochrony fizycznej jak np. ochrona centrów handlowych lub stadionów ponieważ zakres ten jest w poszczególnych krajach objęty normalizacja lub ustawami krajowymi. Możliwe jest natomiast opracowanie odpowiednich norm krajowych, jeżeli określone zagadnienie nie jest objęte zakresem ustaw lub rozporządzeń. Plan działania tego nowego komitetu PKN ds usług w ochronie osób i mienia można znaleźć tutaj