NOWACERT wykonawcą prac normalizacyjnych

NOWACERT wykonawcą prac normalizacyjnych

 

Stowarzyszenie NOWACERT zostało wpisane przez PKN na listę wykonawców prac normalizacyjnych. Dotyczy to, głównie,  wykonywanych na zlecenie PKN i w ramach budżetu tej instytucji, tłumaczeń i redagowania polskich wersji językowej norm europejskich. W pierwszej kolejności są to normy zharmonizowane z rozporządzeniami i dyrektywami unijnymi.

Cały zakres prac normalizacyjnych jest znacznie szerszy i obejmuje także opracowywanie nowych norm europejskich i międzynarodowych oraz oryginalnych, polskich norm i dokumentów normalizacyjnych niższej rangi. Prace te nie są wspierane finansowo przez PKN i muszą być wykonywane na koszt zainteresowanych opracowaniem i publikacją norm.