Opisywanie kwalifikacji rynkowych

Opisywanie kwalifikacji rynkowych

Powołana został grupa robocza ekspertów Stowarzyszenia NOWACERT, która będzie  opracowywała  projekty opisów czterech kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Zgodnie z tą ustawą  rynkowymi nazywane są kwalifikacje zdobywane  poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego,  poprzez uczestniczenie w kursach i szkoleniach prowadzonych np. przez producentów i dystrybutorów urządzeń i systemów, przez firmy szkoleniowe a także poprzez samokształcenie i praktykę zawodową. Prace zmierzające do opisania kwalifikacji prowadzone są przy wsparciu metodycznym Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu “Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” prowadzonego przez Instytut. Po zakończeniu wstępnego etapu prac projekty opisów kwalifikacji zostaną przedyskutowane w szerszym gronie specjalistów branżowych a następnie zgłoszone do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Po wpisaniu kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji będzie możliwe podjęcie walidacji i certyfikacji kwalifikacji specjalistów. Doświadczenie zdobyte w toku prac nad tą pierwsza grupą opisów kwalifikacji rynkowych umożliwi Stowarzyszeniu NOWACERT prowadzenie prac nad opisami kolejnych kwalifikacji rynkowych z tej samej branży jak również nad kwalifikacjami z innych dziedzin.