Czy procedura PKN jest niezgodna z ustawą o normalizacji?

Czy procedura PKN jest niezgodna z ustawą o normalizacji?

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami PKN przewodniczący komitetu technicznego nie może uczestniczyć w głosowaniach nad dokumentami CEN/CENELEC , którymi ten komitet się zajmuje. Jeżeli jednak przewodniczący komitetu PKN jest właścicielem firmy jednoosobowej, która nie zatrudnia pracowników, to nie może uczestniczyć w najważniejszym akcie w procesie opracowywania norm jakim jest głosowanie nad treścią dokumentów normalizacyjnych. Jest to sprzeczne z ustawą o normalizacji (Dz.U 2015r. poz. 1483) a w szczególności z Art. 4.  tej ustawy, który stanowi, że “W normalizacji krajowej stosuje się następujące zasady:
1) jawności i powszechnej dostępności;
2) uwzględniania interesu publicznego;
3) dobrowolności uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania norm;
4) zapewnienia możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych w procesie opracowywania norm;”

Procedury PKN uniemożliwiają wykonywanie pkt. 4 Art 4 ustawy o normalizacji