RODO Szkolenie dla biegłych sądowych

RODO Szkolenie dla biegłych sądowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.) dotyczą także biegłych sądowych, którzy mają dostęp do danych osobowych, udostępnianych im przez sądy wraz z aktami spraw zarówno karnych jak i cywilnych.
Budzi to uzasadniony niepokój biegłych sądowych, szczególnie tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, zwykle we własnym domu i nie dysponują ani specjalnymi zabezpieczeniami ani wiedza ekspercka na ten temat.
Szkolenia dla biegłych z zakresu RODO, zapowiadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie doszło do skutku, co jest niekorzystne zarówno dla biegłych sadowych jak i dla sądów.
Chcąc, przynajmniej częściowo, złagodzić ten problem Stowarzyszenie NOWACERT, z inicjatywy samych biegłych, organizuje bezpłatne spotkanie//szklenie dotyczące RODO.
Spotkanie odbędzie się 13 września 2018r. Gliwicach, w GCOP przy ul. Studziennej 6. Początek o godz.12.00
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc niezbędne jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia na adres biuro@nowacert.org
Program spotkania
Celem spotkania jest przybliżenie regulacji RODO w kontekście pracy biegłych sądowych i postępowań prowadzonych zgodnie z regulacjami prawnymi. W szczególności omówione i przedyskutowane zostaną:
  1. Podstawy prawne (nie tylko RODO)
  2. Właściwe przesłanki
  3. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
  4. Zabezpieczenie danych osobowych przed zagrożeniami
  5. Istota myślenia opartego o ryzyko (podstawy szacowania i oceny ryzyka w RODO i oceny skutków naruszeń ochrony danych)
  6. Biegły jako administrator i biegły jako procesor.
O prowadzącym

Grzegorz Krzemiński.

Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa (nie tylko danych osobowych i informacji). Bezpieczeństwem informacji zajmuje się od 2000 roku (Inspekcja Celna – Mł. Inspektor, Pion Ochrony Informacji Niejawnych). Później jako ABI i szef bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządowych, w tym z dostępem do CEPIK i PESEL.
Były funkcjonariusz z uprawnieniami oskarżyciela i szkoleniem specjalistycznymi w zakresie prowadzenia postępowań karnych i postępowań w sprawach o wykroczenia. Pracuje przy sprawach karnych i wykroczeniach w związku z obsługa kryzysów i zdarzeń kryzysowych (bezpieczeństwo przemysłowe, w tym pożarowe, ATEX, BHP i inne).
W zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych projektuje, wdraża i audytuje systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych osobowych, obsługuje również incydenty, działając w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Prowadzi wiele szkoleń z RODO, w tym roku przeszkolił z podstaw ponad 1500 osób oraz wyszkolił ponad 100 Inspektorów Ochrony Danych