Seminarium “Problemy normalizacji w Polsce i w Europie

Seminarium “Problemy normalizacji w Polsce i w Europie

22 maja br. odbyło się w Gliwicach seminarium „Problemy normalizacji w Polsce i w Europie”, zorganizowane przez Stowarzyszenie NOWACERT. Do udziału w seminarium zaproszone zostały firmy, instytucje i organizacje z rejonu Ślaska, które aktywnie uczestniczą w pracach normalizacyjnych oraz mają swoich ekspertów w komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz w europejskich lub międzynarodowych komitetach CEN, CENELEC, ISO i IEC. Seminarium prowadził dr inż. Jerzy W. Sobstel.

Środowisko interesariuszy normalizacji-firm i osób fizycznych- jest bardzo liczne jednak rozproszone i zatomizowane. Jednym z celów seminarium było poszukiwanie form i płaszczyzn współpracy, służących definiowaniu i przezwyciężaniu problemów związanych z normalizacja a istotnych nie tylko dla tego środowiska lecz także dla całej gospodarki i jej rozwoju.

Problemy normalizacji europejskiej przedstawione zostały na tle dokumentu „ Joint Initiative on Standardization „ sygnowanego przez kilkadziesiąt europejskich organizacji rynkowych, większość krajowych jednostek normalizacyjnych oraz przedstawicieli rządów, w tym także i Polski.

Problemy polskiej normalizacji dyskutowane były w odniesieniu do ustawy o normalizacji, zasad finansowania prac normalizacyjnych a także podstaw formalnych i sposobu działania PKN.

Uczestnicy seminarium zwrócili uwagę na to, że największym problemem normalizacji w Polsce jest brak poszanowania norm i procedur, niski poziom wiedzy i świadomości normalizacyjnej. Symptomatyczną była nieobecność na seminarium ekspertów normalizacji ze śląskich uczelni z Politechniką Śląską na czele. Czy można wykształcić dobrych innowatorów nie dostarczając im wiedzy o zależnościach pomiędzy badaniami, normalizacją i certyfikacją a możliwościami komercjalizacji najśmielszych nawet pomysłów?

Seminarium będzie powtarzane w innych regionach kraju jako wydarzenie samodzielne lub w ramach większej imprezy naukowo-technicznej.

Oczekujemy na propozycje.