Spotkanie przewodniczących komitetów technicznych PKN

Spotkanie przewodniczących komitetów technicznych PKN

15 listopada 2016r. w hotelu Novotel w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z przewodniczącymi komitetów technicznych oraz komitetów zadaniowych działających w PKN. Jest tych komitetów około trzysta i niemal wszyscy ich przewodniczący wzięli udział w spotkaniu. Jednym z powodów tak dużej frekwencji była jego wyjątkowość. Ostatnie spotkanie kierownictwa PKN z przewodniczącymi komitetów technicznych odbyło się już kilka lat temu i to w mniejszych grupach sektorowych.
Zgromadzonych powitał Prezes PKN dr inż. Tomasz Schweitzer i przedstawił krótkie wprowadzenie do spotkania. Następnie przedstawione zostały następujące prezentacje:
1/ Rola i zadania Przewodniczącego OT oraz planowane zmiany w procedurach – Jolanta Kochańska, Z-ca Prezesa ds. Normalizacji
2/ Rola i możliwości działania Rad Sektorowych – Anna Korab, Dyrektor Wydziału Koordynacji
3/Znaczenie dokumentów Rady Technicznej CEN/CENELEC (BT) i udział OT w jej decyzjach – Ewa Zielińska, Dyrektor Wydziału Relacji Zewnętrznych
4/ Nowy system kwalifikacji dla Sekretarzy OT i zmiana przepisów wewnętrznych PKN w tym zakresie – Anna Korab, Dyrektor Wydziału Koordynacji
5/Powoływanie na normy w przepisach prawnych – Artur Staśkiewicz, Z-ca Dyrektora Zespołu Prawnego
6/ Przydatne informacje i nowe aplikacje na stronie www – Teresa Sosnowska, Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych Burzliwą dyskusję, jak zwykle, wzbudziła kwestia nieobligatoryjności stosowania norm oraz praktycznych aspektów stosowania tej zasady. Niemiłym zaskoczeniem dla przewodniczących było odebrania im prawa do udziału w głosowaniach. Zwykle to przewodniczący są najpewniejszymi uczestnikami głosowań, które bardzo często kończą się brakiem konsensusu ze względu na zbyt małą liczbę ekspertów uczestniczących w głosowaniu. Interesująco zapowiadają się zmiany w dostępie do projektów norm na etapie ankiety powszechnej oraz nowy sposób zgłaszania uwag. Zobaczymy jak się on sprawdzi w praktyce.