I Walne Zebranie Stowarzyszenia NOWACERT

a

I Walne Zebranie Stowarzyszenia NOWACERT

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 2 grudnia 2015r. ale Zarząd Stowarzyszenia udało się wpisać do tego rejestru dopiero 21 stycznia 2016r. Możemy więc wreszcie rozpocząć działanie. 25 stycznia 2016r. odbyło się Walne-Nadzwyczajne Zebranie członków Stowarzyszenia Ekspertów Normalizacji, Walidacji i Certyfikacji NOWACERT..

Główna przyczyną zwołania Zebrania była konieczność podjęcia uchwały w sprawie prowadzenia przez Stowarzyszenie księgowości w formie uproszczonej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015r. Pośpiech był tu konieczny bo zgłoszenie do właściwego Urzędu Skarbowego musiało nastąpić przed końcem stycznia 2016r.

Zmieniony został statut Stowarzyszenia w celu usprawnienia pracy i przygotowania się , od strony formalnej, do podjęcia działalności gospodarczej. W czasie Zebrania ustalona została także wysokość składek członkowskich w roku 2016